Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Hóa Lớp 10 Xã Bàu Chinh, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 14/11/2020 00:27:03

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 10,
Mức lương: 2.200.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T7, CN (Từ 17h trở đi ) + 1b tối trong tuần
Thông tin: học sinh nữ, trường Đào Duy Anh
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Bàu Chinh, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Hóa Lớp 10 Bàu Chinh Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: