Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Hóa Lớp 10 Xã Bình Ba, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 29/04/2021 04:05:30

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 10,
Mức lương: 1.400.000đ/tháng
Số buổi: 4 buổi
Thời gian: tối 2->5 từ 18h30
Thông tin:
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Bình Ba, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Hóa Lớp 10 Bình Ba Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: