Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Hóa Lớp 10 Xã Nghĩa Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 11/11/2020 04:29:56

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 10,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp: chiều T357 (15h – 17h), Tối T246 (18h -20h)
Thông tin: học sinh nam, trường Nguyễn du
Yêu cầu: Sinh Viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Nghĩa Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Hóa Lớp 10 Nghĩa Thành Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: