Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Hóa Lớp 10 Xã Sông Xoài, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 06/05/2021 01:47:29

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 10,
Mức lương: 2.500.000đ/tháng
Số buổi: 4 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T2345 (18h -20h)
Thông tin: học sinh nữ
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ, kèm thêm khảo bài, dò bài
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Sông Xoài, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Hóa Lớp 10 Sông Xoài Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: