Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Hóa Lớp 10 Xã Tân Phước, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 23/12/2020 09:11:08

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 10,
Mức lương: 2.500.000đ/tháng, 1.800.000
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Sáng T2,3,5 (chọn từ 9h đến 11h)
Thông tin: học sinh nữ, trường Tân Bình
Yêu cầu: Nữ, GV: 2tr5 (90ph/buổi) || SV: 1tr8 (120ph/buổi)
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Tân Phước, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Hóa Lớp 10 Tân Phước Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: