Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Hóa Lớp 10 Phường Phước Hiệp, TP Bà Rịa

Thời gian đăng lớp: 22/12/2020 09:56:33

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 10,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Chọn sáng T2,3,5,6 hoặc Tối T2,3,4,5,7
Thông tin: học sinh nam, trường Hàn Thuyên
Yêu cầu: Sinh Viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường Phước Hiệp, TP Bà Rịa

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Hóa Lớp 10 Phước Hiệp TP Bà Rịa

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: