Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Hóa Lớp 10 Phường Rạch Dừa, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 07/11/2020 11:04:51

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 10,
Mức lương: 4.000.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T23456 (19h-21h)
Thông tin: Học sinh nam, mất căn bản
Yêu cầu: Giáo viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường Rạch Dừa, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Hóa Lớp 10 Rạch Dừa TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: