Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Hóa Lớp 11 Xã Bưng Riềng, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 14/11/2020 05:42:49

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán, Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 11,
Mức lương: 2.100.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T246 ( 19h – 21h )
Thông tin: học sinh nữ, trường Đông Đô
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Bưng Riềng, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Hóa Lớp 11 Bưng Riềng Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: