Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Hóa Lớp 11 Xã Tân Hòa, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 03/01/2021 14:48:56

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 11,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: chọn tối sắp xếp (từ 18h trở đi)
Thông tin: học sinh nam, lớp 10 lên 11
Yêu cầu: Sinh Viên Nam, Dạy lâu dài
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Tân Hòa, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Hóa Lớp 11 Tân Hòa Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: