Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Hóa Lớp 11 Xã Xuân Sơn, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 07/04/2021 03:50:07

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 11,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: chiều 357 từ 17h30
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Xuân Sơn, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Hóa Lớp 11 Xuân Sơn Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: