Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Hóa Lớp 12 Phường 4, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 06/05/2021 07:55:51

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 4.300.000đ/tháng
Số buổi: 4 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Chọn T2,3,4,7, CN (từ 18h trở đi), ưu tiên: 18h -19h30.
Thông tin: 2 học sinh nữ
Yêu cầu: Giáo viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường 4, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Hóa Lớp 12 4 TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: