Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Hóa Lớp 2 Lớp 8 Xã Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 18/05/2021 00:55:18

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán, Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 2, Lớp 8,
Mức lương: 4.000.000đ/tháng
Số buổi: 4 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T234567 (sáng 8h-11h30)
Thông tin: 2 học sinh
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Hóa Lớp 2 Lớp 8 Xuyên Mộc Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: