Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Hóa Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 07/11/2020 13:16:51

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8,
Mức lương: 2.400.000đ/tháng
Số buổi: 4 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T3457 (18h – 20h)
Thông tin: nhóm học sinh (khoảng 6 – 7 em)
Yêu cầu: Sinh Viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Hóa Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Thắng Tam TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: