Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Hóa Lớp 6 Lớp 9 Phường Phước Trung, TP Bà Rịa

Thời gian đăng lớp: 29/12/2020 05:29:24

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 6, Lớp 9,
Mức lương: 3.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T246 (19h-21h)
Thông tin: 2 học sinh
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường Phước Trung, TP Bà Rịa

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Hóa Lớp 6 Lớp 9 Phước Trung TP Bà Rịa

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: