Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Hóa Lớp 7 Lớp 8 Xã Láng Dài, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 09/11/2020 00:20:25

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán, Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 7, Lớp 8,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T235 (Từ 17h trở đi)
Thông tin: 2 học sinh nam, trường phú định
Yêu cầu: Sinh Viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Láng Dài, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Hóa Lớp 7 Lớp 8 Láng Dài Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: