Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Hóa Lớp 8 Xã Phước Tân, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 18/11/2020 11:51:12

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T7, CN ( chọn từ 14h đến 18h), sáng Cn( 10h đến 12h)
Thông tin: học sinh nam trường Nguyễn Khuyến
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Phước Tân, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Hóa Lớp 8 Phước Tân Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: