Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Hóa Lớp 8 Xã Sông Xoài, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 03/01/2021 18:19:25

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Chọn Tối sắp xếp (Từ 17h30 trở đi)
Thông tin: 2 học sinh, lớp 7 lên 8
Yêu cầu: Sinh Viên Nam, SV trường Bách Khoa
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Sông Xoài, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Hóa Lớp 8 Sông Xoài Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: