Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Hóa Lớp 8 Phường 8, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 08/11/2020 21:16:07

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: 1 buổi Tối sắp xếp ( từ 19h trở đi), 2 buổi vào cuối tuần ( sắp xếp)
Thông tin: học sinh nam trường Lam Sơn
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường 8, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Hóa Lớp 8 8 TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: