Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Hóa Lớp 8 Phường 9, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 11/11/2020 09:19:51

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 2.400.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T246 hoặc T357 (sau 17h30 trở đi)
Thông tin: học sinh nam
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường 9, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Hóa Lớp 8 9 TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: