Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Hóa Lớp 8 Phường Long Tâm, TP Bà Rịa

Thời gian đăng lớp: 25/12/2020 20:23:31

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 2.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T246 (từ 18h trở đi)
Thông tin: học sinh nữ, trường sao việt
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường Long Tâm, TP Bà Rịa

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Hóa Lớp 8 Long Tâm TP Bà Rịa

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: