Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Hóa Lớp 9 Xã An Nhứt, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 26/12/2020 04:16:54

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng, Giáo viên: 2tr4/3b (dạy 90 phút)
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T357 (từ 18h trở đi)
Thông tin: học sinh nữ, trường Nguyễn an ninh
Yêu cầu: Nữ, GV hoặc SV sư phạm
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã An Nhứt, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Hóa Lớp 9 An Nhứt Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: