Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Hóa Lớp 9 Xã Bàu Lâm, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 23/12/2020 12:42:15

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán, Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 3.200.000đ/tháng
Số buổi: 4 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Chọn T2,3,4,5,6,7 (từ 18h trở đi)
Thông tin: học sinh nam, trường Nguyễn Thị Thập
Yêu cầu: Giáo viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Bàu Lâm, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Hóa Lớp 9 Bàu Lâm Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: