Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Hóa Lớp 9 Xã Phước Hưng, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 18/11/2020 07:01:36

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 1.700.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Hè học sáng (9h- 11h), vô năm chuyển về học tối 18h -20h
Thông tin: học sinh nữ, trường Hà huy tập
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Phước Hưng, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Hóa Lớp 9 Phước Hưng Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: