Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Hóa Lớp 9 Xã Tân Lâm, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 07/04/2021 02:05:03

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 2.200.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: sx tối 357
Thông tin: hs nam
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Tân Lâm, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Hóa Lớp 9 Tân Lâm Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: