Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Hóa Lớp 9 Xã Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 06/11/2020 23:14:20

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 1.700.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp (19h-21h)
Thông tin: học sinh nam trường trần phú
Yêu cầu: Sinh Viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Hóa Lớp 9 Xuyên Mộc Bà Rịa – Vũng Tàu

Viết một bình luận