Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Hóa Lớp 9 Phường Long Hương, TP Bà Rịa

Thời gian đăng lớp: 06/04/2021 00:11:55

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 2.200.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: tối sắp xếp
Thông tin: hs nam
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường Long Hương, TP Bà Rịa

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Hóa Lớp 9 Long Hương TP Bà Rịa

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: