Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Hóa Lớp 9 Phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 14/01/2021 08:58:38

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: Tối sắp xếp sau 6h
Thông tin: hs nam
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Hóa Lớp 9 Thắng Nhất TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: