Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Hóa Lớp 9 Thị Trấn Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 29/04/2021 13:44:08

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán, Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 2.300.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: tối sắp xếp (t2, 4, 6, 7, CN)
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Thị Trấn Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Hóa Lớp 9 Thị Trấn Long Điền Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: