Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Hóa Sinh Lớp 10 Phường Phước Trung, TP Bà Rịa

Thời gian đăng lớp: 04/05/2021 03:46:07

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Lý, Hóa, Sinh,
Lớp dạy: Lớp 10,
Mức lương: 4.000.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 240phút/buổi
Thời gian: T23456 (13h30 – 17h30)
Thông tin: nhóm học sinh (từ 10 ->20 HS)
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường Phước Trung, TP Bà Rịa

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Hóa Sinh Lớp 10 Phước Trung TP Bà Rịa

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: