Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Hóa Sinh Lớp 10 Thị Trấn Ngãi Giao, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 04/05/2021 04:12:13

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Lý, Hóa, Sinh,
Lớp dạy: Lớp 10,
Mức lương: 3.500.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 210phút/buổi
Thời gian: T23456 (8h30 – 12h)
Thông tin: nhóm học sinh (từ 10 ->20 HS)
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Thị Trấn Ngãi Giao, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Hóa Sinh Lớp 10 Thị Trấn Ngãi Giao Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: