Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Hóa Sinh Lớp 8 Thị Trấn Phước Hải, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 02/03/2021 14:35:31

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán, Lý, Hóa, Sinh,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 1.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: sáng T7, cn (10h-12h)
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Thị Trấn Phước Hải, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Hóa Sinh Lớp 8 Thị Trấn Phước Hải Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: