Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Lớp 10 Phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 04/05/2021 14:43:28

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Lý,
Lớp dạy: Lớp 10,
Mức lương: 2.200.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T235 (19h – 21h) T7CN chiều sắp xếp
Thông tin: học sinh nữ trường Sao việt
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Lớp 10 Thắng Nhất TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: