Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Lớp 10 Thị Trấn Long Hải, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 03/11/2020 01:00:46

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán, Lý,
Lớp dạy: Lớp 10,
Mức lương: 2.200.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T246 (18h30-21h)
Thông tin: học sinh nữ
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Thị Trấn Long Hải, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Lớp 10 Thị Trấn Long Hải Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: