Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Lớp 11 Xã Châu Pha, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 04/04/2021 04:20:43

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Lý,
Lớp dạy: Lớp 11,
Mức lương: 1.100.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: sắp xếp tối
Thông tin:
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Châu Pha, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Lớp 11 Châu Pha Bà Rịa – Vũng Tàu

Viết một bình luận