Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Lớp 11 Xã Đá Bạc, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 13/05/2021 22:46:18

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Lý,
Lớp dạy: Lớp 11,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T256 ( từ 18h trở đi)
Thông tin: học sinh nam trường Trần Hưng Đạo
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ, ưu tiên nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Đá Bạc, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Lớp 11 Đá Bạc Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: