Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Lớp 11 Phường Long Hương, TP Bà Rịa

Thời gian đăng lớp: 21/12/2020 22:58:19

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Lý,
Lớp dạy: Lớp 11,
Mức lương: 2.700.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T357 (từ 19h hoặc 19h30)
Thông tin: học sinh nam, trường Trần Hưng Đạo
Yêu cầu: Giáo viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường Long Hương, TP Bà Rịa

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Lớp 11 Long Hương TP Bà Rịa

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: