Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Lớp 6 Xã Bình Châu, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 07/11/2020 08:00:26

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán, Lý,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 2.200.000đ/tháng, || SV:1tr6/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T246 (18h-19h30)
Thông tin: Học sinh nữ, trường quốc tế Việt Mỹ
Yêu cầu: Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Bình Châu, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Lớp 6 Bình Châu Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: