Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Lớp 6 Xã Hòa Bình, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 06/04/2021 01:57:12

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán, Lý,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 1.400.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: tối t3+t5
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Hòa Bình, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Lớp 6 Hòa Bình Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: