Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Lớp 6 Xã Láng Dài, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 17/11/2020 07:47:16

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán, Lý,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 1.600.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp (hè rãnh cả ngày, vô năm sắp xếp lại)
Thông tin: học sinh nam, trường Phan văn trị
Yêu cầu: Giáo viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Láng Dài, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Lớp 6 Láng Dài Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: