Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Lớp 6 Xã Phước Tỉnh, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 06/05/2021 05:18:06

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Lý,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 4 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Sáng T357, cn (từ 8h trở đi), vô năm sắp xếp lại
Thông tin: 1 học sinh
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Phước Tỉnh, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Lớp 6 Phước Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: