Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Lớp 6 Phường 4, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 26/12/2020 02:58:14

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Lý,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 1.400.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: sắp xếp các ngày (từ 18h trở đi)
Thông tin: học sinh nữ, trường Ngô tất tố
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường 4, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Lớp 6 4 TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: