Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Lớp 6 Phường Phước Trung, TP Bà Rịa

Thời gian đăng lớp: 21/12/2020 21:39:23

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Lý,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 2.400.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T357 (sáng 8h-9h30)
Thông tin: học sinh nam, trường Ngô Sĩ Liên
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường Phước Trung, TP Bà Rịa

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Lớp 6 Phước Trung TP Bà Rịa

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: