Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Lớp 7 Xã Hòa Hiệp, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 16/05/2021 19:06:17

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Lý,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 1.400.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp (hiện tại bé rãnh hết), Vào học lại thì học tối
Thông tin: học sinh nam, trường Gò vấp
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Hòa Hiệp, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Lớp 7 Hòa Hiệp Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: