Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Lớp 7 Lớp 9 Xã Bình Châu, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 02/11/2020 16:41:06

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán, Lý,
Lớp dạy: Lớp 7, Lớp 9,
Mức lương: 2.400.000đ/tháng
Số buổi: 4 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T23456 ( 18h-20h)
Thông tin:
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Bình Châu, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Lớp 7 Lớp 9 Bình Châu Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: