Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Lớp 7 Phường 2, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 27/01/2021 11:42:35

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Lý,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 3.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: tối sắp xếp (18h30->)
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường 2, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Lớp 7 2 TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: