Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Lớp 7 Phường Long Tâm, TP Bà Rịa

Thời gian đăng lớp: 19/11/2020 04:31:01

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Lý,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T24 : Tối (từ 19h trở đi) hoặc chiều (15h- 16h30)
Thông tin: học sinh nam, trường Nguyễn minh hoàng
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường Long Tâm, TP Bà Rịa

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Lớp 7 Long Tâm TP Bà Rịa

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: