Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Lớp 7 Phường Phước Hiệp, TP Bà Rịa

Thời gian đăng lớp: 22/12/2020 14:45:36

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Lý,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 1.400.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T357 (18h30-20h30)
Thông tin: học sinh nữ, trường Phan Tây Hồ
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ, kèm thêm báo bài
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường Phước Hiệp, TP Bà Rịa

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Lớp 7 Phước Hiệp TP Bà Rịa

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: