Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Lớp 7 Phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 23/12/2020 11:23:23

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Lý,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 2.400.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T3,5 (từ 18h30 hoặc 19h), T7 (rãnh sáng đến chiều)
Thông tin: học sinh nữ, trường Sao Việt
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Lớp 7 Thắng Tam TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: