Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Lớp 8 Xã Suối Rao, Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 18/11/2020 23:41:17

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Lý,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 2.300.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T246 (từ 17h trở đi)
Thông tin: học sinh nữ, trường Ngôi sao
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Xã Suối Rao, Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Lớp 8 Suối Rao Bà Rịa – Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: