Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Lớp 8 Phường 8, TP Vũng Tàu

Thời gian đăng lớp: 04/05/2021 12:05:45

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Lý,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T246 (18h, 18h30)
Thông tin: 2 học sinh, trường Nguyễn Hiền
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trọng – 0933 036 634 Cô Trúc
Địa chỉ: Phường 8, TP Vũng Tàu

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Lớp 8 8 TP Vũng Tàu

Gia Sư Vũng Tàu
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: